Výstupy do praxe

  • Inovatívne riešenia elektronických rozhraní, ktoré sú dostatočne citlivé, pritom však úsporné a vhodné na sériovú výrobu a plošné nasadenie v senzorických inteligentných jednotkách.
  • Vývoj analógového elektronického rozhrania pre výkonovú a senzorickú časť senzora plynu, ktoré je jednotné pre viaceré typy senzorov plynov, a tak využiteľné v modulárnom systéme pre testovanie a zber dát zo senzorov rôznej konštrukcie.
  • Návrh a vývoj snímačov neelektrických fyzikálnych veličín.

Matica vedeckých cieľov projektu a ich výsledkov v rámci odborných aktivít projektu za účelom posúdenia ich reálneho dosiahnutia (*.PDF 173kB)


Zoznam publikácii:   https://mems.sk/publikacie/


Spôsob a zariadenie na bezkontaktné snímanie mechanických veličín (prednáška online)

Ing. Jaroslav Hricko, PhD., Ing. Štefan Havlík, DrSc. (ÚI SAV): Spôsob a zariadenie na bezkontaktné snímanie mechanických veličín (Oddelenie senzorických systémov, ÚI SAV Banská Bystrica) prístup a abstrakt (*.PDF 36kB), prezentácia (*.PPT 29MB).