Výstupy do praxe

  • Inovatívne riešenia elektronických rozhraní, ktoré sú dostatočne citlivé, pritom však úsporné a vhodné na sériovú výrobu a plošné nasadenie v senzorických inteligentných jednotkách.
  • Vývoj analógového elektronického rozhrania pre výkonovú a senzorickú časť senzora plynu, ktoré je jednotné pre viaceré typy senzorov plynov, a tak využiteľné v modulárnom systéme pre testovanie a zber dát zo senzorov rôznej konštrukcie.
  • Návrh a vývoj snímačov neelektrických fyzikálnych veličín.